نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بهشهر (واقع در استان مازندران)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی